INSTRUKTIONER


Först och främst gäller: Lämna huset som det var när du kom och framförallt som du själv vill ha det. Lämna ingen mat kvar i kylskåp eller andra skåp.

Detaljerade instruktioner om nycklar, lås, vatten och el fås vid eventuell bokning.